328
Sáng Mùng 5 Âm Nghe Kinh QUAN ÂM CỨU KHỔ Mẹ Phù Hộ Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Gia Đình Bình An Mạnh Khỏe
250
Ngày 16 Âm Nghe Tụng Kinh CẦU AN Sám Hối Phật Quan Âm Gia Hộ Cả Nhà Mạnh Khỏe Tiền Vào Như Nước
167
Sáng Ngày 23 Âm Nghe Kinh QUAN ÂM CỨU KHỔ Bồ Tát Che Chở Cả Nhà Bình An Thoát Mọi Khổ Đau May Mắn
75
Ngày 13 Âm Nghe Kinh Sám Hối Cầu An Quan Âm Gia Hộ Vạn Dặm Bình An LỘC ĐẦY NHÀ Tiêu Bệnh Hết Khổ
46
Đêm Ngày 15 Rằm Nghe Tụng Kinh Sám Hối CẦU AN Phật Hộ Trì Cả Nhà Mạnh Khỏe Gặp Nhiều MayMắn TIỀN BẠC
44
Ngày 17 Âm Nghe Kinh Cầu An Tại Gia Hết Xui Phật Hộ Trì Bệnh Sẽ Khỏi THẦN TÀI Gõ Cửa May Mắn Sẽ Đến
34
Sáng Mùng 3 Âm Nghe Kinh Báo Hiếu Linh Ứng Tại Gia Quan Âm Che Chở Cha Mẹ Hết Bệnh Gia Đình Êm Ấm
22
🔴NÓNG: GIÁO HỘI Vào Cuộc NGHIÊM CẤM Thích Nhuận Đức Thuyết Giảng - Xử Lý Hình Sự Thích Chân Quang